Faura no està per l'oblit, Història, La Vall de Segó, Portada

L´Escriptura de la Societat Obrera, un Document Històric de Faura recuperat – Capítol I

Sergi-Arrando

Sergi Arrando

INTRODUCCIÓ:

Uns quans anys  enrere mentre investigava per fer un article al voltant de la Antigua Sociedad Musical  de malnom “La pistola”, em va arribar  un secret a veus:  s´ havia conservat  l´ escriptura original de la Societat Obrera, que un veí de Faura (El Tío Nulero), havia amagat en la soca d´ una garrofera. En arribar la democràcia, aquest document va ser recuperat i lliurat pels seus familiars.

Puc contar un llarg anecdotari amb els meus intents per aconseguir beure el document, i per fi, aquest 2013 i gràcies a les gestions de José Bea, membre de  l´ Associació de Veïns de Faura, he pogut accedir-hi i fer-lo públic per que tot el poble el puga conèixer.

També crec interessant que coneguem que aquest article ha sigut publicat en la revista Braçal del Centre d’ Estudis del Camp de Morvedre de l’ any 2015, per la qual cosa ha tingut una ampla difusió en la nostra comarca.

CIRCUMSTÀNCIES HISTÒRIQUES QUE ENVOLTEN EL DOCUMENT:

En un moment de gran tensió social  que conduirà a la Dictadura del general Primo de Rivera el 1923, la creació de la “Unión Patriótica” , partit únic a l´ estil dels ideals del feixisme, fundat l´ any següent en tot l´ estat espanyol, que va comptar si no amb el recolçament dels socialistes i de l´ UGT, almenys amb una “curiosa” passivitat. En Faura va ocórrer  un fet ben curiós, i es que la Societat Obrera tenia dret a nomenar un representant en la corporació municipal, concretament a Vicente Gaspar Nadal, però, els regidors conservadors del poble es van negar a acceptar-lo argumentant que tot i estar creada a partir de 1918, l´ any 1920 va ser clausurada pel governador civil José Calvo Sotelo una temporada, (1) i com que la llei demanava una antiguitat de 6 anys des de la creació per nomenar al representant en la corporació municipal, era evident que la norma no es complia per unes circumstàncies alienes a la Societat Obrera. La negativa va comportar la intervenció del Governador Civil que els va destituir i va nomenar a altres regidors que van acceptar al representant de la Societat Obrera  l´ any 1924.

Els  regidors expulsats van ser: Jaime Mundina, Francisco Camarelles, Federico Salvador, Samuel Condomina i Joaquin Guillem que van ser substituïts per: Salvador Pérez Navarro, Constancio Guillem Bon, Miguel Badia Badenes, José Ribelles Ferrer i Vicente Garcés Gimenez.  (2)

Ens podem fer una lleugera idea del terratrèmol que va suposar en un poble menut com Faura una decisió d’aquesta importància, ja que suposava una “humiliació” per als sectors més extremistes de la dreta local.

En  Faura, també es dóna el  fet que  la Societat Obrera tenia la  seu social en el celler on estava el trull de la família Garcés Ramón, on també assajava l´ Antigua Societat Musical de Faura (La pistola) en l´ andana, pel simple fet que la majoria dels músics eren socis de la Societat Obrera. La seu social dels conservadors estava en el carrer Wilson sense número de policia (actualment carrer Major) en el que posteriorment seria l’edifici de la Societat Obrera. En un moment determinat, concretament en maig de 1929 sorgeix l´ oportunitat d´ adquirir un edifici per part de la Societat Obrera, que a més és on estan llogats els conservadors de Faura. De sobte, i  amb ajuda de molts associats que adquiriran accions de 25 pessetes de l´ època, aconsegueixen fer front i signar l´ escriptura de cancel·lació i la de compra del local social per un preu de 12.000 pessetes.

Com es va gestar la compra en la refereix Joan Garcés Queralt , que narra: “En aquella apoca vivia Ximo “el Ferrer” que era ferrer i corredor de finques, que en assabentar-se  en secret que volien vendre el local, li ho va comunicar a la Junta Directiva i els llogaters li van demanar al pare de Joan Garcés Queralt, que volia recuperar la casa per obrar-se-la per a la seua família si podia ajudar-los en l´ adquisició del nou local. Com el seu pare era comprador de taronges i tenia alguns diners estalviats els va ajudar en el que va poder.”  (3)

Pel que fa als Presidents de la Societat Obrera, van ser tres.

Esta història la comptaré en tres capítols.

Capítol I – Primer President:  MIGUEL GORRIS OCAÑA (1884- 1954)

Nascut en Faura l´1 de setembre de 1884. Tenia fortes vinculacions amb la família que residia en Soneja. Casat amb Rosalia Ros Artés va tindre tres fills: Vicent, Miguel i Antonio Gorris Ros.

Com consta clarament en l´ escriptura, era el President de la Societat Obrera l´ any  1929.

Sembla ser que va estar d´ alcalde de Faura de l´ any 1931 a 1933, (concretament va ser  votat per Alcalde el dia 16 d´ abril de 1931 per unanimitat).

Cal recordar que les eleccions municipals es van dur a terme el 14 d´ abril i que els seus resultats van forçar l’eixida d´Alfons XIII del país per evitar una gerra civil i que Espanya es constituirà la II República.

ocaña

FOTOGRAFIA DE MIGUEL GORRIS OCAÑA

En l´ àmbit local, en aquest període  es van prendre entre altres acords:

.- Adquisició d´ un quadre amb l´ emblema de la República per a l´ Ajuntament.

.- Retolació de la Plaça de la República i el Carrer de Julio Iglesias.

.- Subvenció al Club Ciclista Romero de Faura per fer la carrera Faura -Benicarló – Faura que comptava per al campionat d´ Espanya en la Regió de Levante. (5)

En agost, s´acorda:” proporcionar trabajo a los obreros, que ya que la sequia es tan pertinaz en el presente año, que se proceda a la reparación de aquellas acequias para el riego que más lo necesitan y siempre contando con los medios de que el Ayuntamiento dispone.” (6)

Heraldo

EL HERALDO DE MADRID EL DIA SEGUENT DE LES ELECCIONS MUNICIPALS (15 D´ABRIL).

En setembre acorden que: “Queda prohibido depositar inmundicias ni animales muertos en las proximidades de la población y establecer estercoleros a menor distancia de 200 metros de la última casa del pueblo”.  (7)

En octubre acorden arreglar els carrers del poble i instar a la Diputació a arreglar la carretera de Faura a l´ Estació de Les Valls.(8)

El mes següent, es demanen a Bautista Molina “ catorce metro de losas para el arreglo de los puentes del termino.” (9)

En novembre es fa servir l´ ordre de lliurament de totes les armes de foc en la caserna de la Guàrdia civil de Quartell. (10)

Manifestacio

MANIFESTACIONS PÚBLIQUES D´ALEGRIA DESPRÉS DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA.

En aquest mes també s´acorda que “para la instalación de la mencionada escuela (de parvulos) en la Sociedad “La Protectora” que arriende el primer piso de su Casa Social para escuela y habitación de la Maestra, en igual precio y condiciones que la Sociedad Obrera de Socorros tiene arrendado su primer piso para escuela de niños y habitación de la Maestra. Que el Sr. Inspector habia visitado el local y habia quedado muy satisfecho de las condiciones que reune.”(11)

Entre les decisions de l´ any 1932  destacaran les següents:

Realitzar una “Lista de las 30 familias pobres a quienes se les ha de facilitar medicamentos y asistencia facultativa gratuita durante el corriente año.” (12)

Manifestacio-2

MANIFESTACIONS PÚBLIQUES D´ALEGRIA DESPRÉS DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA.

El 28 de juliol, davant les festes patronals, es demana “para que todos los vecinos limpien i enjabelguen sus fronteras.” (13)

El 10 de juliol es fan ressó de les protestes dels veïns pel canvi dels horaris dels autobusos de Les Valls a València.(14) i el 24 de novembre s´ acorda: “en vista a la grave crisis de trabajo por que están atravesando los obreros de esta localidad, se acuerda que el Ayuntamiento emplee a los obreros más necesitados en el arreglo de las calles y caminos:” (15)

L´1 de desembre de 1932 es planteja la Corporació Municipal l´ adquisició d´ un solar per fer un Grup Escolar.(16)

ComposicioEl 19 de novembre de 1933 es van fer eleccions generals en l´ estat espanyol amb aquests resultats:

que guanyen partits de dreta. Lerroux (Partit Radical) forma govern amb el recolzament de la CEDA i dels monàrquics. Les lleis més discutides, promulgades per les primeres Corts republicanes, son derogades ràpidament augmentant la tensió social.

EleccionsEl 25 de gener de 1933 entrarà a gestionar l´ Ajuntament de Faura una Comissió Gestora  formada per Vicente Guillem Ferrer, Ramón Villanueva i Julio Muñoz, essent elegit Alcalde Vicente Guillem Ferrer.

Com que no coneixem les circumstàncies que van envoltar aquest canvi, per informacions familiars, sembla ser que Miguel Gorris Ocaña va dimitir el seu càrrec d’ Alcalde i en les Carnestoltes, un grup de joves amb banderes nacionals i símbols monàrquics, van fer alguns actes de burla tan davant el seu domicili com en el local de “La protectora” i davant aquestos fets les autoritats li van suggerir  si volia presentar una denuncia, i Miguel Gorris Ocaña va respondre que en cap cas, ja que pensava que això era una broma de joves i no va tenir més consequències.

EstadisticaDins l´ anecdotari familiar, encara es recorda un “bando” o pregó que va dir l´ agutzil per tot el poble:

“D´ ordre del senyor Alcalde es fa saber

Que no tiren pedres en el “ llavaner”(llavador). (17)

 

 

Llavaner

ANTIC “LLAVANER” DE FAURA (ARXIU JOSÉ BEA)

Posteriorment a la guerra civil, va ser l´ encarregat de dur les terres del farmacèutic Fernando Fabregat, feina que van continuar fent primer el seu fill Vicent Gorris Ros i posteriorment l´ altre fill Antonio Gorris Ros. Miguel Gorris Ocaña va morir prou  jove, al 60 anys, concretament el dia 9 de juny de 1954.                  

Acta

ACTA DE DEFUNCIÓ DE MIGUEL GORRIS OCAÑA . ARXIU FAMILIA GORRIS BELTRAN.

Serà una cançó la que ens donarà la clau per conèixer la confrontació política que es vivia en el nostre poble  després de l´ any 1933,  ja que en les següents eleccions municipals, va ser elegit alcalde  Juan Amer:

Hui ja tenim en el poble de Faura

I el que tots volien eixe és Juan Amer.

I tots els monàrquics contra ell conspiraven

Pa (per a ) que no fora Alcalde primer.

 

Hui es la festa memorable per a tots en general

I els monàrquics ens compraven

i als obrers dos concejals

I els donaven casa, llum i mil pessetes

i a més a més els oferien el jornal.

 

I als consells ells contestaren

perquè són homes honrats

Volem estar al costat dels socialistes

Que són els que ens tenen que recolçar.

 

Viva el poble de Faura, viva la Obrera i els concejals

homes que no se venen ni per alqueries ni per jornals.

 

Amb la melodia de l´ Himne Regional Valencià del Mestre Serrano, aquesta lletra la va treure Guadalupe Acasio més coneguda per “La Corisa”  junt  a les seues companyes, anant a treballar al magatzem per a Meseguer  a l´ Estació de Les Valls.

També hi ha referències d´ una segona cançó, també referida a Juan Amer, variant de l´ anterior :

 

El coneixereu per Alcalde de Faura

Al que tots volien eixe és Juan Amer

Tots els monàrquics contra ell conspiraven

Per a que no fora Alcalde primer.

 

Els monàrquics els compraven

als obrers dos concejals

oferint-los casa, llum i mil pessetes

i a mes a mes els oferien els jornals.

 

Els obrers li han contestat

Que són hòmes molt formals

Volem anar al costat dels socialistes

Que són ells qui ens tenen que recolçar.

 

Viva el poble de Faura, viva l´Obrera i els concejals

Homes que no se venen ni per Alqueries ni per jornals.(18)

 

En aquesta referència a Juan Amer es palpable la situació de tensió política que s´estava vivint a Faura,  ja que Juan Amer militava en el partit de Dreta Republicana, seguidors de Maura, i sembla ser que tenia moltes simpaties entre els “corbelleros” o afiliats a la Societat Obrera. Serà Juan Amer el que viurà totes les tensions de l´esclat de la guerra civil l´any 1936 com Alcalde de Faura.

Pròximament, Capítol II – Segon President:  ASENSI CABO AVINENT (1898- 1979)

Anuncios

Comentarios

Aún no hay comentarios.

Deixa un comentari

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Estadístiques del blog

  • 159,533 visites

Introduïx el teu correu i rebras noves publicacions.

Únete a otros 224 seguidores

Radio-AAVV

Formulari per a una queixa, consulta o suggeriment

Bustia
Queixes
Album Fotos
Entrevistes
Cultura
Historia
Medi Ambient
Agricultura
Gastronomia
Consum

 Centre-Salut-Faura
Farmacia
Renfe
Cine
Oratge-Faura
Horoscopo
plantas
A %d blogueros les gusta esto: