Faura no està per l'oblit, Història, La Vall de Segó, Portada

L´Escriptura de la Societat Obrera, un Document Històric de Faura recuperat – Capítol III

Sergi-Arrando

Sergi Arrando

Es repetix la introducció del primer capítol per a que puguen iniciar la història.

INTRODUCCIÓ:

Uns quans anys  enrere mentre investigava per fer un article al voltant de la Antigua Sociedad Musical  de malnom “La pistola”, em va arribar  un secret a veus:  s´ havia conservat  l´ escriptura original de la Societat Obrera, que un veí de Faura (El Tío Nulero), havia amagat en la soca d´ una garrofera. En arribar la democràcia, aquest document va ser recuperat i lliurat pels seus familiars.

Puc contar un llarg anecdotari amb els meus intents per aconseguir beure el document, i per fi, aquest 2013 i gràcies a les gestions de José Bea, membre de  l´ Associació de Veïns de Faura, he pogut accedir-hi i fer-lo públic per que tot el poble el puga conèixer.

També crec interessant que coneguem que aquest article ha sigut publicat en la revista Braçal del Centre d’ Estudis del Camp de Morvedre de l’ any 2015, per la qual cosa ha tingut una ampla difusió en la nostra comarca.

CIRCUMSTÀNCIES HISTÒRIQUES QUE ENVOLTEN EL DOCUMENT:

En un moment de gran tensió social  que conduirà a la Dictadura del general Primo de Rivera el 1923, la creació de la “Unión Patriótica” , partit únic a l´ estil dels ideals del feixisme, fundat l´ any següent en tot l´ estat espanyol, que va comptar si no amb el recolçament dels socialistes i de l´ UGT, almenys amb una “curiosa” passivitat. En Faura va ocórrer  un fet ben curiós, i es que la Societat Obrera tenia dret a nomenar un representant en la corporació municipal, concretament a Vicente Gaspar Nadal, però, els regidors conservadors del poble es van negar a acceptar-lo argumentant que tot i estar creada a partir de 1918, l´ any 1920 va ser clausurada pel governador civil José Calvo Sotelo una temporada, (1) i com que la llei demanava una antiguitat de 6 anys des de la creació per nomenar al representant en la corporació municipal, era evident que la norma no es complia per unes circumstàncies alienes a la Societat Obrera. La negativa va comportar la intervenció del Governador Civil que els va destituir i va nomenar a altres regidors que van acceptar al representant de la Societat Obrera  l´ any 1924.

Els  regidors expulsats van ser: Jaime Mundina, Francisco Camarelles, Federico Salvador, Samuel Condomina i Joaquin Guillem que van ser substituïts per: Salvador Pérez Navarro, Constancio Guillem Bon, Miguel Badia Badenes, José Ribelles Ferrer i Vicente Garcés Gimenez.  (2)

Ens podem fer una lleugera idea del terratrèmol que va suposar en un poble menut com Faura una decisió d’aquesta importància, ja que suposava una “humiliació” per als sectors més extremistes de la dreta local.

En  Faura, també es dóna el  fet que  la Societat Obrera tenia la  seu social en el celler on estava el trull de la família Garcés Ramón, on també assajava l´ Antigua Societat Musical de Faura (La pistola) en l´ andana, pel simple fet que la majoria dels músics eren socis de la Societat Obrera. La seu social dels conservadors estava en el carrer Wilson sense número de policia (actualment carrer Major) en el que posteriorment seria l’edifici de la Societat Obrera. En un moment determinat, concretament en maig de 1929 sorgeix l´ oportunitat d´ adquirir un edifici per part de la Societat Obrera, que a més és on estan llogats els conservadors de Faura. De sobte, i  amb ajuda de molts associats que adquiriran accions de 25 pessetes de l´ època, aconsegueixen fer front i signar l´ escriptura de cancel·lació i la de compra del local social per un preu de 12.000 pessetes.

Com es va gestar la compra en la refereix Joan Garcés Queralt , que narra: “En aquella apoca vivia Ximo “el Ferrer” que era ferrer i corredor de finques, que en assabentar-se  en secret que volien vendre el local, li ho va comunicar a la Junta Directiva i els llogaters li van demanar al pare de Joan Garcés Queralt, que volia recuperar la casa per obrar-se-la per a la seua família si podia ajudar-los en l´ adquisició del nou local. Com el seu pare era comprador de taronges i tenia alguns diners estalviats els va ajudar en el que va poder.”  (3)

Pel que fa als Presidents de la Societat Obrera, van ser tres.

Esta història consta de tres capítols i este és l’últim.

JOSÉ AUNÉS RODRIGO (1886-1952)

Sergi-1

Fotografía de José Aunés Rodrigo (Arxiu familia Martínez Gabara)

José Aunés Rodrigo  es dedicava al rebuig de taronges, un veí mes del poble, que en esclatar la guerra civil va entrar de President de la Societat Obrera. Al llarg de la guerra civil va guardar l´ escriptura i altres documents importants en la seua casa i quan va beure que  les circumstàncies eren prou adverses va agafar les escriptures i les va anar amagant per diversos indrets (en el tronc d´ una garrofera, en un ribàs, en la marjal) per que no la pogueren localitzar. La casa de José Aunés va ser escorcollada dos vegades i com és d´ imaginar, no la van trobar.

També es va tindre que presentar en la caserna de la guàrdia civil en Sagunt , i per sort es van creure la seua versió: “ que en arribar les tropes franquistes havien cremat tots els documents” i no el van maltractar. Quan es va fer molt major, els va comunicar als seus fills que ell la tenia en casa amagada en un caixó de la còmoda a l´ espera de la mort del dictador, però com que la dictadura es va perllongar tan, va ser el seu fill Vicente Martínez Gabara (18 d´ octubre de 1913- 21 de juny de 1998) qui la va conservar i en vindre la democràcia la va donar a conèixer.

Sergi-2

Acta de defunció de José Aunés Rodrigo (Arxiu familia Martínez Gabara)

 

Vicente Martínez Gabara va nàixer en Nules com ja s´ ha dit en 1913 i als tres dies va occir la seua mare. (Francisca Gabara). Van buscar una dona per alletar-lo i com el seu pare era ordinari, coneixia el cas d´ Elvira Ramírez que havia perdut a la seua filla en el part i que podia alletar-lo.

Vicente Martínez va ser acollit en la nova família com un fill més tot i que el seu pare de Nules no va renunciar mai a ell i per eixe motiu va conservar els cognoms dels pares biològics tot i que es va criar i va fer la seua vida en Faura.

Sergi-6

Fotografía de Vicente Martínez Gabara “El tio Nulero” – Arxiu familia Martínez Gabara

En arribar la democràcia, Vicent Martínez Gabara (El Tio Nulero) va complir el desig del seu pare i va donar a conèixer a Jaume Beltran (El Merdero) i a Manolo Pedrós (El tio  Boniato) entre altres l´ existència de l´ escriptura i van anar a la seua casa per beure-la i tan es van emocionar que es van posar tots a plorar.

Posteriorment es va fer un acte simbòlic, que era escenificar la devolució de la Societat Obrera als seus militants:

Sergi-4

Homenatge de l’UGT del Camp de Morvedre a Vicente Martínez Gabara en gener de 2006

 

La-Corbella---Jubilats

Retorn de l’edifici de la Sociedtat Obrera a l’UGT – Arxiu Paco Badia

 

Sergi-7

Escrptura de Cancelació de la hipoteca, document que es va fer previament a l’otorgament de l’escriptura del local – Arxiu familia Martínez Gabarra

Sergi-8

Escriptura de venda a la Scietat Obrera del Local que sería la seu – Arxiu familia Martínez Gabarra

 1. EL DOCUMENT:

                        ESCRITURA DE VENTA

                         OTORGADA POR

                 DON ANTONIO GASPAR NADAL

                              A FAVOR DE

 

LA SOCIEDAD OBRERA DE SOCORROS DE FAURA

Y AUTORIZADA EN 1 DE JUNIO DE 1929 POR EL

ILUSTRÍSIMO SR. D. ENRIQUE TORMO Y BALLESTER (  )

SAGUNTO

VENTA

Número quinientos cincuenta y cuatro.

En al Ciudad de Sagunto a primero de Junio de mil novecientos veinte y nueve…………………………………………………………………………………………….

Ante mi Don Enrique Tormo y Ballester, Abogado y Notario de los Ylustres Colegios de Valencia, con vecindad y residencia en esta Ciudad, presentes los testigos que se expresarán, comparecen:

DON ANTONIO GASPAR NADAL,mayor de edad, labrador, casado con Dª Elisa Sales Gil, vecino de Benifairó de Les Valls, con cédula personal corriente que exhibe, clase duodecima, número doscientos cincuenta y ocho de orden………………………………………………………………………………………

Y DON MIGUEL GORRIS OCAÑA, mayor de edad, labrador, casado, vecino de Faura, con cédula personal corriente que presenta, clase duodecima, número cuatrocientos treinta y tres de orden……………………

Ynterviniendo a este acto el primero por su propio derecho y el segundo o sea el Don Miguel Gorris Ocaña en representación de la Sociedad Obrera de Socorros de la Villa de Faura, facultado especialmente para este otorgamiento en la sesión celebrada en Junta General extraodinaria, por la indicada Sociedad en quince de Mayo próximo pasado según significa por la certificación librada por el Secretario Don Benito Martí Garcés, con el Visto Bueno del Señor Presidente que presenta el interesado y queda unida a continuación de la presente escritura para transcribirla en sus copias.

Por lo espuesto tienen los comparecientes a mi juicio la capacidad legal necesaria para otorgar la presente escritura y el Don Antonio Gaspar Nadal, libremente dice:…………………………………………………………………………….

PRIMERO:  Que es dueño de un edificio situado en la Villa de Faura, calle de Wilson, antes Nueva, sin número, que mide nueve metros de latitud por treinta y seis de fondo, constituyendo la supeficie de cuatrocientos treinta y cinco metros cuadrados, consta de planta baja y dos pisos altos, la primera con corral que ocupa ciento treinta y un metros cuadrados, y escalera interior que conduce al segundo piso, tiene el primer piso escalera propia que abre al exterior de la calle de su situación, lindante derecha entrando edificio que antes eran tierras de los herederos de Juan Bautista Ramón, izquierda otro de los sucesores de Vicente Martinez, detras tierras de Dª Carmen Badia Pérez; cuyo inmueble adquirió por compra que hizo al Muy Ylustre Señor Don Vicente Cosme Navarro, mediante escritura autorizada por el Notario que fué de esta residencia Don Francisco Gonzalbez y López, su fecha veinte y nueve de Diciembre de mil novecientos veinticuatro, inscrita en el Registro de la Propiedad del Partido, al tomo ochocientos noventa y seis, libro diez y siete de Faura, folio cuarenta y tres, finca número cuatrocientos sesenta y ocho, duplicado, inscripción septima.

SEGUNDO: Convenida su enagenación el Don Antonio Gaspar Navarro, vende a favor de la Sociedad Obrera de Socorros de Faura representada en este acto por su Presidente Don Miguel Gorris Ocaña, el edificio descrito en primer lugar, con todos sus usos derechos y servidumbres y bajo el concepto de libre de cargas y gravamenes por precio de DOCE MIL PESETAS, las mismas que confiesa el vendedor tener recibidas del Don Miguel Gorris Ocaña con anterioridad a este acto y a su completa satisfacción de que le otorga carta de pago……………………………………….

El Don Miguel Gorris Ocaña, acepta la presente escritura y la venta que en la misma se contiene a favor de la misma se contiene a favor de la Sociedad que representa…………………………………………………………………

Les hice las advertencias y reservas legales………………………………………

Así lo dicen a presencia de los testigos de esta vecindad, que expresan no tener excepción legal para serlo Don Ricardo Besa Espí y Don Antonio Alcami Moros………………………………………………………………………………

Y habiendoles leido integramente esta escritura a su elección por renunciar el derecho que les advertí tenian a leerle por si, se ratifican los otrogantes, aprueban su contenido y firman todos……………………………..

Yo el Notario que signo y firmo doy fe de conocer de conocer a los comparecientes y de todo lo demás expresado en este documento, extendido en un pliego de la clase octava, série A número siete millones quinientos ochenta mil novecientos diez, reintegrado con una póliza de la misma clase octava.

Antonio Gaspar, Miguel Gorris, Antonio Alcami Moros, Ricardo Besa  signado. Enrique Tormo , Rubricados.

COPIA DEL ACTA DE LA SOCIEDAD OBRERA DE SOCORROS

Don Benito Martí Garcés, Secretario de la Sociedad Obrera de Socorros de Faura, que se rije por el Reglamento de 14 de abril de 1918 que fué representado y aprobado por el Señor Gobernador de la provincia con fecha 16 del mismo mes y año, el que fué reformado en 1 de Marzo de 1925, y aprobado por el Sr. Gobernador en 6 de Abril del mismo año…………….

Certifico: Que en el libro de actas de la misma celebradas por la Sociedad, aparece la que copiada literalmente dice así:…………………………………….

PRESIDENTE

 1. Miguel Gorriz Ocaña

VICE-PRESIDENTE

 1. Bautista León Gimenez

SECRETARIO

 1. Benito Marti Garcés

VICE-SECRETARIO

 1. Antonio Selma Gil

VOCALES

 1. José Beltrán Gomis
 2. Enrique Sanchis Queralt
 3. Luis Ocaña Visent.
 4. José Llopis Llueca.
 5. Antonio Gaspar Nadal

DEPOSITARIO

 1. Francisco Mascaros Guillem

“En el pueblo de Faura, a quince de Mayo de mil novecientos veinte y nueve.

Reunidos los señores que figuran al margen, componentes de la Junta Directiva de esta Sociedad, en junta general extraodinaria, con asistencia de los socios que suscriben la presente acta se declaró por el Sr. Presidente abierta la sesión leyéndose el acta anterior, la que quedó aprobada.=Por el Señor Presidente se propuso a la Junta, la conveniencia de adquirir la Sociedad el edificio que en la actualidad ocupa, ya que ello reporta notables beneficios, y se dispone de fondos suficientes para su adquisición= Puesta a discusión la propuesta del Señor Presidente, después de evacuar varias consultas, con respecto al precio del inmueble, se acordó por unanimidad:=

1º= Adquirir la casa la casa sita en este pueblo de Faura, calle de Wilson, antes Nueva sin número de policia, que mide una superficie de cuatrocientos treinta y cinco metros cuadrados, compuesta de planta baja y dos pisos altos, que linda por la derecha, herederos de Juan Bautista Ramón, izquierda sucesores de Vicente Martínez y espaldas Don Antonio Gaspar Nadal, por el precio de doce mil pesetas, que exige el dueño de la misma.=2ª= Facultar por la presente especial y ampliamente, al Sr. Presidente Don Miguel Gorris Ocaña, para que representando a la Sociedad, comparezca ante el Notario de Sagunto Don Enrique Tormo Ballester, a formalizar la correspondiente escritura de compra-venta; y 3º= Que a los fines procedentes, se libre por el Secretario, certificación de la presente acta= Y no habiendo otros asuntos de que tratar, se levantó la sesión, firmándola todos los que saben con el infrascrito Secretario, de que certifico.=

Miguel Gorris             Benito Martí                      José Llopis

Luis Ocaña V.            Enrique Sanchis                  José Beltrán

José Llopis                 Antonio Gaspar                 Bautista León

Antonio Selma           Francisco Mascarós            Eduardo Rodrigo Escobí

Bautista Ferrer          Matias Serra                         Vicente Forner

Vicente R. Llopis      Justo Guillem                         José Rodrigo

Bautista Guillem        Pascual Vilar                        Enrique Rodrigo

Vicente Grancha        José S. Patricio                      David Sanchez.

Y en cumplimiento de lo acordado en la transcrita acta, y para que surta los efectos precedentes, expido la presente certificación, que firmo y sello con el de esta Sociedad, en Faura a diez y siete de Mayo de mil novecientos veinte y nueve.” (20)

DADES PER A UNA CONCLUSSIÓ:

Per fi, podem fer públic un document que forma part de la nostra història local, que ens dona a conèixer els ideals i anhels d´ un sector dels faurers.

Resta per fer un estudi de l´ evolució de l´ edifici propietat de la Societat Obrera amb les diferents circumstàncies històriques que va patir, però, això ho faré en un altre article.

CITES

 • “L´Antiga Societat Musical de Faura (La Pistola)- (1924-1931).” Sergi Arrando. Braçal num. 23 (2001) Pàg. 48-49. 1) José Calvo Sotelo: La mort d´ Eduardo Dato i el desastre d´ Annual va donar com a resultat un canvi polític on Maura torna a la presidència del govern i nomena governador civil de Valencia a Calvo Sotelo del 3 de setembre de 1921 fins a l´11 d´ abril de 1922.
 • Entrevista a Joan Garcés Queralt en gener de 2014.
 • Llibre d´ Actes de l´ Ajuntament de Faura , any 1931. Pàg. 1
 • Ibídem. Pàg. 1.
 • Ibídem . Pàg. 9. Concretament el dia 20 d´ agost.
 • Ibídem. Pàg. 10. Concretament el 3 de setembre.
 • Ibídem. Pàg. 12b.
 • Ibídem . Pàg. 15.
 • Ibídem. Pàg. 15 b.
 • Ibídem. Pàg. 16b.
 • Ibídem. Pàg. 20.
 • Ibídem. Pàg. 37b.
 • Ibídem. Pàg. 47.
 • Ibídem. Pàg. 48
 • Ibídem. Pàg. 48.
 • Família Gorris-Beltran.
 • “La guerra civil i la refundació de la Banda Societat Joventut Musical de Faura (1936-1948). Sergi Arrando. Llogarets num. 2, 2008. Pàg. 35-36.
 • Entrevista a Conxa Cabo Meseguer en desembre de 2013.
 • Copia del document en l´ arxiu de José Bea.
Anuncios

Comentarios

Aún no hay comentarios.

Deixa un comentari

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Estadístiques del blog

 • 159,533 visites

Introduïx el teu correu i rebras noves publicacions.

Únete a otros 224 seguidores

Radio-AAVV

Formulari per a una queixa, consulta o suggeriment

Bustia
Queixes
Album Fotos
Entrevistes
Cultura
Historia
Medi Ambient
Agricultura
Gastronomia
Consum

 Centre-Salut-Faura
Farmacia
Renfe
Cine
Oratge-Faura
Horoscopo
plantas
A %d blogueros les gusta esto: